HOTEL LODOWY

Zwiedzanie hotelu lodowego, który co zimę budowany jest od nowa – „Snow Village” w Lainio.